Overleden man lijdt te kort, volgens Univé, voor 125.000 euro smartengeld

Verzekeraar Univé heeft geprobeerd om minder smartengeld aan een weduwe uit Assen te hoeven betalen omdat haar 54-jarige man, overleden na een auto-ongeluk in 2011, te kort zou hebben geleden. Hij lag drieënhalve maand aan de beademing. Univé bood in eerste instantie 5000 euro. Lijden te kort De weduwe had namens haar man tussen de […]

Loonregres

Uw werknemer loopt door toedoen van een ander letsel op en raakt arbeidsongeschikt. Als werkgever bent u verplicht om het loon van deze werknemer door te betalen. Ook bent u verplicht om uw werknemer weer spoedig aan het werk te helpen. De kosten hiervoor kunnen enorm oplopen. Door de specifieke wet- en regelgeving en de[…..]

Wegenverkeerswet van toepassing?

Artikel 185 WVW wegenverkeerswet van toepassing? r moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil artikel 185 WVW wegenverkeerswet van toepassing zijn. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er sprake is van overmacht aan de kant van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval dat op een weg[…..]

Waar heb je recht op bij letselschade?

Indien er een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en het letsel dan heeft u recht op vergoeding van dewerkelijk geleden en te lijden schade. Daarnaast dienen ook de kosten van het inschakelen van een belangenbehartiger door de tegenpartij vergoed te worden. Schadefactoren De totale schadevergoeding bestaat meestal uit verschillende schadefactoren. Hieronder een overzicht[…..]

Wat en Wanneer Letselschade?

We spreken van letselschade als iemand door een voorval of ongeval letsel oploopt en daardoor schade lijdt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een: verkeersongeval bedrijfsongeval medische misser beroepsziekte ongeval veroorzaakt door dieren ongeval veroorzaakt door roerende en/of onroerende zaken etc. Wanneer recht op schadevergoeding? Als een ander aansprakelijk is voor het ongeval en de[…..]

Letselschade claim termijn?

Een schadeclaim tegen de veroorzaker moet binnen een bepaalde tijd worden aangekaart. Wanneer u uw vordering niet binnen de wettelijke verjaringstermijn bekend maakt bij de tegenpartij, kan u uw vordering niet meer in rechte afdwingen. Op grond van art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een absolute verjaringstermijn van 20 jaren bij letselschade en een[…..]

Tonnen smartengeld voor nabestaanden Utrechtse studente

  UTRECHT – Ouders van de vermoorde Utrechtse studente Nadia van de Ven krijgen na meer dan tien jaar van rechtszaken toch een schadevergoeding. Dat zegt de zus van Nadia tegen RTV Utrecht. Door de jarenlange rente kan dat bedrag oplopen tot bijna twee ton. Daarmee zou het één van de grootste schadevergoedingen worden die[…..]

Randstad Letselschade B.V. is succesvol in Den haag gevestigd

Persbericht: Den Haag, 14 februari 2017 Na het succes in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht heeft Randstad Personenschade B.V. op 5 september 2016 ook met succes haar vestiging aan de Rijswijkseweg 582 te Den Haag geopend. Zij helpt als eerste interculturele letselschadebureau al jaren slachtoffers met hun letselschadebehandeling door haar diensten in verschillende talen aan te[…..]

Autoverzekering wordt duurder

De autoverzekering wordt hoogstwaarschijnlijk duurder. Verzekeraars moesten het afgelopen jaar 300 miljoen euro meer uitkeren op verzekeringen dan er aan premies binnenkwam en dus komen de verzekeraars geld tekort. Toezichthouder De Nederlandsche Bank maakt zich al langer zorgen over de financiële positie van de verzekeraars vanwege de enorme concurrentie in de markt. De toezichthouder wil[…..]

Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet worden afgehandeld, iets wat in[…..]