Hoe lang jouw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van je eigen herstel. In geval van van een medische eindsituatie (dit betekent dat je klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na jouw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Uiteraard mag je altijd zelf beslissen wanneer je over wil gaan tot het sluiten van jouw dossier. Wij zullen je hierin adviseren en je wijzen op de gevolgen van het sluiten van jouw dossier.