Een paard kan een onberekenbaar dier zijn waardoor er altijd een kans is op het oplopen van lichamelijk letsel bij het paardrijden. De eigenaar van het paard is in principe aansprakelijk voor uw letselschade. De eigenaar is voor 100% aansprakelijk indien uw kind, jonger dan 14 jaar, van het paard is gevallen en letsel heeft opgelopen.