Meld je werkgever zo snel mogelijk dat je niet kunt werken. Bij ernstig letsel ben je mogelijk (gedeeltelijk of tijdelijk) arbeidsongeschikt. Belangrijk is dat je werkgever weet dat een derde partij hiervoor aansprakelijk is. Mogelijk wordt het netto doorbetaalde loon en de kosten van je re-integratie verhaald op de veroorzaker van het ongeluk.