Loonregres

Uw werknemer loopt door toedoen van een ander letsel op en raakt arbeidsongeschikt. Als werkgever bent u verplicht om het loon van deze werknemer door te betalen. Ook bent u verplicht om uw werknemer weer spoedig aan het werk te helpen. De kosten hiervoor kunnen enorm oplopen.
Door de specifieke wet- en regelgeving en de discussies die veelal ontstaan met de veroorzaker of diens verzekeraar, is het verhalen van de kosten voor veel werkgevers een te tijdrovend en kostbaar proces.

LOONREGRESTRAJECT; OUTSOURCING

Wij kunnen het gehele loonregrestraject voor u uit handen nemen. Wij verhalen voor u het doorbetaalde nettoloon en de re-integratiekosten (waarvan de kosten van de Arbodienst deel uitmaken). Daarbij nemen wij de gehele communicatie uit handen.
 

HOE VOEREN WIJ UW LOONREGRESTRAJECT VOOR U UIT?

  • Wij beoordelen uw situatie en adviseren u over de vervolgstappen
  • Wij verzamelen bewijs
  • Wij stellen de veroorzaker aansprakelijk
  • Wij corresponderen met de veroorzaker of diens verzekeraar
  • Wij streven naar een rechtvaardige schadevergoeding
  • Wij houden u tussentijds op de hoogte van de vorderingen in het proces