Randstad Personenschade biedt u een full-service dienstverlening aan. Wij begeleiden u bij het claimen van een schadevergoeding en kunnen u ook ondersteunen bij juridische procedures, re-integratietrajecten, coachingstrajecten of schuldsanering. Om deze diensten te kunnen realiseren, werken we samen met een aantal partners. Dit zijn stuk voor stuk organisaties met gecertificeerde professionals.

Inter-Focus Intercultureel Expertisecentrum
Inter-Focus is gespecialiseerd in re-integratie, arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching van medewerkers en ongevalsslachtoffers met een niet-westerse culturele achtergrond. Daarnaast ondersteunt ze organisaties bij het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur en verzorgt ze trainingen. Daarmee verleent Inter-Focus diensten op zowel cliënt-, medewerker- als organisatieniveau. De activiteiten hebben als beoogd resultaat ervoor te zorgen dat alle mensen op een volwaardige manier en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Elfi Letselschade Advocaat
Elfi Letselschade Advocaat is een begrip in Rotterdam en omstreken. De advocaten zijn met name gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, nog specifieker op het gebied van personenschade. Ook behandelen zij slachtofferzaken op het gebied van gewelds- en zedenmisdrijven. Daarbij staan wij slachtoffers bij om hun schade te verhalen.

Rechtswinkel Letselschade
De stichting Rechtswinkel Letselschade zet zich belangeloos in voor mensen met letselschade. Dit doet zij door kosteloos informatie en advies te geven over letselschade, met betrekking tot aansprakelijkheid en daaraan gerelateerde zaken.

De rechtswinkel richt zich specifiek op mensen met een niet-westerse culturele achtergrond. De medewerkers van de rechtswinkel zijn naast de Nederlandse taal, ook niet-westerse talen machtig, zoals Turks, Berbers, Arabisch, Pools, Bulgaars en Russisch.

De Rechtswinkel Letselschade houdt zich naast letselschade ook bezig met samenhangende onderwerpen, zoals herstel, re-integratie en voorzieningen, alsmede uitkeringen en schulden.