Werkwijze

Randstad Letselschade & Advies neemt alle aspecten van de schaderegeling voor u uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Wij zetten ons in om uw financiële schade volledig vergoed te krijgen van de aansprakelijke partij. Wij zijn goed te bereiken voor al uw vragen gedurende het proces.

De schaderegeling bestaat globaal gezien uit de volgende stappen:

1. Intake
Na het eerste telefonisch contact volgt een intakegesprek, bij u thuis of op ons kantoor. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uw wensen en behoeften. We brengen de tot dan toe bekende schade direct in kaart. Ook geven we u informatie over het verdere traject van de schaderegeling.

2. Vaststellen van de aansprakelijkheid
De aansprakelijke partij, meestal diens aansprakelijkheidsverzekeraar, wordt door ons aansprakelijk gesteld. Zodra de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, zullen wij in overleg met u en de tegenpartij de omvang van uw schade bepalen.

3. Schade-inventarisatie en voorschot
Wij vragen om een uitkering van het eerste voorschot. De voorschot is om de kosten te dekken die u gedurende de herstelperiode gemaakt heeft. Soms wordt dit ook besproken tijdens het huisbezoek met een expert van de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens wordt er met de tegenpartij overlegd en zo nodig onderhandeld over de verschillende schadeposten. Wij houden u goed op de hoogte van de ontwikkelingen en besprekingen.

4. Afwikkeling
Gedurende het schaderegelingstraject houden wij uw herstel nauwlettend in de gaten. Het kan nodig zijn dat medische informatie van de behandelende huisarts, fysiotherapeut of andere behandelende specialisten wordt opgevraagd als onderbouwing voor het opgelopen letsel. De medische informatie vragen wij op na uw schriftelijke toestemming hiervoor. Op het moment dat u geen klachten meer heeft, of uw blijvend letsel stabiel is, zal uw letselschadezaak zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld. Niet alleen reeds opgetreden schade maar ook de toekomstige schade wordt vastgesteld. Is de aansprakelijke partij het niet eens met het gevorderde schadebedrag en niet bereid zijn om te onderhandelen? Wij adviseren u in dat geval over de haalbaarheid van uw vordering in een civiele procedure. Bij een positief advies omtrent de haalbaarheid en uw instemming zal onze huisadvocaat de gerechtelijk procedure starten.

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert