Randstad Personenschade B.V.

Randstad Personenschade B.V.  is een Interculturele Letselschadepraktijk.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan overal gebeuren: in het verkeer, tijdens het sporten, bij een medische ingreep, op uw werk of door een gebrekkig product. Vaak heeft een ongeval nadelige gevolgen voor u en uw naasten. Terwijl u zich bezighoudt met uw herstel, moeten er praktische en juridische zaken worden geregeld.
Randstad Personenschade – Letselschade biedt rechtshulp aan slachtoffers die hun schade willen verhalen op de aansprakelijke partij. Wij hebben alle expertise in huis en zijn bovendien gespecialiseerd in het begeleiden van personen met een niet-westerse achtergrond die slachtoffer zijn geworden van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten en geweldsmisdrijven.
In tegenstelling tot de meeste andere letselschadedeskundigen hebben wij kennis van niet-westerse talen en culturen. Daardoor kunnen we goed communiceren en een vertrouwensband met onze cliënten creëren. Wij helpen allochtone cliënten in heel Nederland.
Onze specialisten staan voor u klaar!