Randstad Personenschade heeft een afdeling die zich specifiek richt op het regelen van schades in Turkije. Daarvoor hebben we advocaten gevestigd in de steden Istanbul en Izmir. Er worden schades geregeld van Nederlanders, al dan niet met een Turkse achtergrond, die betrokken raken bij schades in Turkije.

Inmiddels heeft 23% van de inwoners van Nederland een migratie-achtergrond, waarvan een groot del van Turkse afkomst is. Zij gaan regelmatig op vakantie, familie- of werkbezoek in het thuisland. Daarnaast groeit het toerisme van Nederland naar Turkije en daarmee ook het aantal schades in Turkije van en door Nederlanders.  “Om die schades goed en efficiënt te behandelen is specialistische kennis nodig van het Turkse recht en de Turkse taal. Dat kunnen wij partijen bieden”, vertelt initiatiefnemer Ethem Emre.

Voorkomen onnodige kosten
De afdeling Turkije-schades van Randstad Personenschade werkt voornamelijk in opdracht van aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars voor schaderegelingen (zowel letsel als materieel en zowel verhaals- als WA-schades), toedrachtsonderzoek, fraude-onderzoek en gerechtelijke procedures. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor efficiëntie en kostenbeheersing. Emre: “Bij de intake vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats, om eventuele onnodige kosten te voorkomen. Want hier gaat in de praktijk veel mis.”

Aanspreekpunt in Nederland
Voor de behandeling van de dossiers worden gespecialiseerde Nederlandstalige advocaten ingezet met diepgaande kennis van het Turkse schaderegelingsproces. Voor opdrachtgevers is er een vast aanspreekpunt in Nederland.

Voor meer informatie kijk op www.euroasia.com.tr