Letselschade door een medische fout

Door een medische fout kan het gebeuren dat je schade lijdt. Deze letselschade kan je tijdelijk of levenslang hinderen. Bij een medische fout heb je dan ook recht op een schadevergoeding. Het ziekenhuis of de zorgverlener is hier vaak voor verzekerd. Natuurlijk moet je wel kunnen bewijzen dat de zorgverlener nalatig heeft gehandeld. Een juridisch specialist letselschade staat je hierin bij.

Het ziekenhuis of de zorgverlener bestempeld medische fouten vaak als complicatie. De scheidslijn tussen een complicatie en een medische fout is vaag en dun. Doordat het lastig is om dit te bewijzen en zelf uit te zoeken waar je recht op hebt, adviseren we je altijd om een specialist in te schakelen. Deze zal oordelen of het ziekenhuis of de zorgverlener aansprakelijk gesteld kan worden en zoekt uit welke schadeposten er zijn.

Medische fouten zijn er in diverse soorten, zoals bij onvoldoende voorlichting, verkeerd gestelde diagnose, fout in de uitvoering van de ingreep of fout tijdens de nazorg. LetselAdvies.nl behandelt geen letselschadezaken veroorzaakt door medische fouten.

Letselschade door een gebrekkig product

Het kan gebeuren dat je schade ondervindt van een product dat niet goed werkt. Je kunt daardoor letselschade oplopen. Wanneer een ondeugdelijk product je letsel geeft, dan is de fabrikant of producent hiervoor aansprakelijk. Je kan hiervoor een schadevergoeding claimen. Je moet dan wel aantonen dat het product niet voldeed aan de verwachtingen die je van het product mocht hebben.

Voorbeelden van onveilige producten:
● Bedorven etenswaren;
● Een voertuig met gebreken;
● Onveilig speelgoed;
● Een medicijn met nadelige bijwerkingen.

De aansprakelijkheid bij gebrekkige producten ligt bij de producent van het product. Onder ‘producenten’ vallen leveranciers van een grondstof, daadwerkelijke producenten, importeurs en tussenpersonen. Soms zijn er meerdere partijen aansprakelijk voor een gebrekkig product. Echter, slechts één van hen is hoofdelijk aansprakelijk. Je kan bij alle eerdergenoemde partijen terecht voor een schadevergoeding. Wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten moet onderling geregeld worden. De consument mag hier niet onder lijden.

LetselAdvies.nl staat je bij wanneer je letsel oploopt door een gebrekkig product. Wij stellen de producent aansprakelijk en gaan de strijd aan met diens verzekeraar. Ben je recentelijk of in de afgelopen 5 jaar het slachtoffer geweest van letselschade door een gebrekkig product? Neem vandaag nog contact met ons op.

Letselschade door een dier

Ook dieren kunnen, al dan niet met opzet, letselschade veroorzaken. Ten gevolge van verwondingen kan je zowel materiële als immateriële schade oplopen. Een dier kan moeilijk aansprakelijk gesteld worden, maar de eigenaar natuurlijk wel. Er moet dan wel een aantoonbaar causaal verband zijn tussen ongeval en letsel. Je kan dus alleen schade claimen die direct of indirect veroorzaakt is door het dier.

Bij letselschade door dieren valt de schade te verhalen bij de eigenaar onder het mom van risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de eigenaar het risico accepteert dat het dier letsel kan veroorzaken. De eigenaar kan dus ook aansprakelijk gesteld worden wanneer het ongeluk buiten zijn of haar schuld ligt. Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden van letselschade door dieren:

● Je kind wordt gebeten door een loslopende hond;
● Een loslopend- of vliegend dier in een dierenwinkel of dierentuin veroorzaakt letsel;
● Je valt of krijgt een trap van een paard;
● Een hond of kat rent de straat op en veroorzaakt hierdoor een verkeersongeluk.

Bij letselschade door dieren helpt LetselAdvies.nl de schuldvraag te beantwoorden en een exacte schadeclaim op te stellen. Ben je recentelijk of in de afgelopen 5 jaar het slachtoffer geweest van letselschade door dieren? Neem vandaag nog contact met ons op.

Letselschade door sport en spel

Letselschade door sport en spel is een veelvoorkomend juridisch probleem. In veel gevallen is het lastig iemand aansprakelijk te stellen voor het ongeluk, omdat je zelf akkoord gaat met het risico. Als je voetbalt weet je dat je getackeld kan worden. Als je bokst weet je dat je klappen krijgt.

Echter, er zijn situaties waarin een ongeluk niet valt onder het risico van de sport. Sommige ongelukken kunnen worden aangemerkt als onrechtmatige daad. In dit geval is het mogelijk een schadevergoeding te claimen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is een bokser die na het luiden van de bel blijft inslaan op zijn tegenstander. Of een keeper die een snoeiharde tackle maakt met gestrekte benen, terwijl de bal niet in de buurt was. Als er sprake is van een onrechtmatige daad tijdens een sport- of spelsituatie, heb je recht op een schadevergoeding voor de geleden schade.

LetselAdvies.nl biedt hulp bij het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding na een onrechtmatige daad in een sport- of spelsituatie. Ben je recentelijk of in de afgelopen 5 jaar het slachtoffer geweest van een arbeidsongeluk? Neem vandaag nog contact met ons op.

 

Contact

Vertel je verhaal

Bel met één van onze juristen

088 808 78 78

Stuur een WhatsApp

06 390 08 604