Waar heb je recht op bij letselschade?

Indien er een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en het letsel dan heeft u recht op vergoeding van dewerkelijk geleden en te lijden schade. Daarnaast dienen ook de kosten van het inschakelen van een belangenbehartiger door de tegenpartij vergoed te worden. Schadefactoren De totale schadevergoeding bestaat meestal uit verschillende schadefactoren. Hieronder een overzicht […]