Wegenverkeerswet van toepassing?

Artikel 185 WVW wegenverkeerswet van toepassing? r moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan wil artikel 185 WVW wegenverkeerswet van toepassing zijn. Vervolgens komt de vraag aan de orde of er sprake is van overmacht aan de kant van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Allereerst zal er sprake moeten zijn van een ongeval dat op een weg […]