fbpx

Werkwijze

Onze werkwijze biedt structuur door een eenvoudig stappenplan. In slechts vijf stappen werken wij toe naar jouw schadevergoeding.

Stap 1:

Neem contact met ons op

Neem na een ongeluk zo snel mogelijk contact met ons op. Vul het contactformulier in of bel ons.

Eén van onze letselschadespecialisten neemt contact met je op om je zaak te bespreken en een vervolgafspraak in te plannen. Dit kan zowel bij jou thuis als bij ons op kantoor.

Stap 3:

Schadeposten in kaart brengen

In deze fase brengen wij alle schadeposten in kaart. De gegevens over de al geleden en in de toekomst nog te lijden schade worden verzameld.

De totale schadeclaim wordt opgebouwd uit verschillende posten. Bij zowel materiële als immateriële schade (of een combinatie van beide), heb je recht op een schadevergoeding. Bij materiële schade kan je denken aan componenten als medische kosten, verlies arbeidsvermogen en hogere verzekeringspremies. Onder immateriële schade vallen de componenten smartengeld en shockschade.

Stap 5:

Afwikkeling schade

Zodra je medische eindtoestand wordt bereikt kan de schade worden afgewikkeld. Op dit moment ben je volledig hersteld of zijn de blijvende gevolgen van het ongeluk duidelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt je rechtstreeks de totale schadevergoeding (minus voorschotten).

De kosten van onze dienstverlening worden op de aansprakelijke verzekeraar verhaald. Onze diensten zijn dus kosteloos voor jou.

Stap 2:

Bewijs verzamelen en aansprakelijk stellen tegenpartij

In deze fase worden bewijzen verzameld, zowel juridisch als medisch. Wij vragen bij je artsen je medisch dossier op. Bij de politie vragen we het proces-verbaal of registratieset op als bewijsstuk. Als het ongeluk is veroorzaakt door een tweede partij, wordt deze aansprakelijk gesteld.

Er moet voorkomen worden dat je allerlei kosten moet voorschieten tijdens het schaderegelingsproces. Je financiële positie mag immers geen extra problemen veroorzaken. Als je niet binnen drie maanden volledig van het ongeval bent hersteld ontvang je een voorschot. De verzekeraar dient de tussentijds geleden en door haar erkende schade regelmatig te vergoeden. De betaalde voorschotten brengt de aansprakelijkheidsverzekeraar uiteindelijk in mindering op de totale schadevergoeding.

Stap 4:

Vaststellen schadevergoeding

Bij het vaststellen van een schadevergoeding gelden twee uitgangspunten:
1. De schadevergoeding moet passend zijn
2. Er wordt gestreefd je (zover mogelijk) terug te brengen naar de situatie voor het ongeluk

Om de schade vergoed te krijgen, moet je bewijzen dat:
1. Je de schade geleden hebt
2. De schade het gevolg is van het ongeluk.

Alle schadecomponenten worden opgenomen in een schadestaat. Wij overleggen met de aansprakelijkheidsverzekeraar over de hoogte van het schadebedrag. De schadevergoeding bestaat vaak uit een geldbedrag, maar kan in sommige gevallen ook een aanpassing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing in je huis of de inschakeling van een herstelcoach.

Neem contact met ons op

Vertel jouw verhaal via het contactformulier. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen twee uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.LetselAdvies.nl

25 jaar ervaring
Eerste interculturele letselschadebureau
Rechtvaardige schadevergoeding
Kosteloze deskundige bijstand
Binnen 24 uur antwoord

Zullen wij je bellen?

Laat je nummer achter en we bellen z.s.m. terug. De LetselCheck©

Welkom bij de LetselCheck©. Deze test bestaat uit een aantal korte vragen (maximaal 7). Binnen één minuut kom je erachter of je mogelijk in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Bij twijfel kan je altijd contact met ons opnemen.

Hoe lang geleden vond het ongeval plaats?

 

LetselAdvies.nl