Letselschade is ieder financieel nadeel als gevolg van een ongeval door toedoen van een ander. Ook nadelige gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals pijn en verdriet. Vergoeding hiervoor noem je smartengeld

In Nederland wordt, in tegenstelling tot andere landen, letselschade meestal zonder tussenkomst van de rechter geregeld. Als partijen geen overeenstemming bereiken, kiezen zij meestal eerst voor een drie-gesprek oftewel mediation. Als dat niet tot een oplossing leidt, in ongeveer 2 van de 100 zaken, beginnen wij een rechtzaak

Wat valt er onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die een slachtoffer oploopt na een ongeval. Dit kan materiële, maar ook immateriële schade zijn. De letselschadeclaim wordt opgebouwd uit de verschillende schadeposten. Enkele voorbeelden van schadeposten die onder letselschade vallen zijn:

  • Medische kosten
  • Smartengeld
  • Verlies van inkomsten
  • Verlies van zelfredzaamheid

Naast deze schadeposten vallen er nog veel meer zaken onder letselschade. Een letselschadespecialist kijkt altijd naar de persoonlijke situatie van het slachtoffer, zodat er geen schadeposten gemist worden.

Hoe werkt letselschade?

Een slachtoffer in een letselschadezaak moet een aantal stappen doorlopen om een schadevergoeding te krijgen:

  1. Stel de andere partij aansprakelijk
  2. Documenteer alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten
  3. Verwerk alle geleden schade in een letselschadeclaim
  4. Dien de schadeclaim in bij de verzekeraar van de tegenpartij

Bovenstaande stappen zijn belangrijk in elke letselschadezaak. Een slachtoffer kan dus zelf het hele traject regelen. Vaak is het echter wel verstandig om een letselschade advocaat of jurist in te schakelen. Door de ervaring van een letselschade specialist krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Gevolgen van letselschade

De gevolgen van letselschade kunnen ernstig zijn. Vaak kunnen slachtoffers langdurig niet meer functioneren zoals ze gewend waren. Zij kunnen normale dagelijkse taken en bezigheden, zoals werk, hobby’s en sport niet meer uitvoeren. Het is lastig om dat goed op te vangen, zonder in een sociaal isolement te geraken.

Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor diens naasten is het heftig. Als de thuissituatie is ontwricht levert dat spanning op. De overige gezinsleden moeten meer taken op zich nemen. Kunnen ze dat ook? Wie is er beschikbaar voor hulp als er problemen optreden?

Weten of u recht heeft op een schadevergoeding?

Direct gratis advies van een letselschade jurist?

Claim uw schadevergoeding
088 808 78 78