Werkwijze - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Werkwijze

Onze werkwijze biedt structuur door een eenvoudig stappenplan. In slechts vijf stappen werken wij toe naar jouw schadevergoeding.

Stap 1: Contact

Neem na een ongeluk zo snel mogelijk contact met ons op. Vul het contactformulier in of bel ons.

Eén van onze letselschadespecialisten neemt contact met je op om je zaak te bespreken en een vervolgafspraak in te plannen. Dit kan zowel bij jou thuis als bij ons op kantoor.

Stap 2: Bewijs verzamelen

In deze fase worden bewijzen verzameld, zowel juridisch als medisch. Wij vragen bij je artsen je medisch dossier op. Bij de politie vragen we het proces-verbaal of registratieset op als bewijsstuk. Als het ongeluk is veroorzaakt door een tweede partij, wordt deze aansprakelijk gesteld.

Er moet voorkomen worden dat je allerlei kosten moet voorschieten tijdens het schaderegelingsproces. Je financiële positie mag immers geen extra problemen veroorzaken. Als je niet binnen drie maanden volledig van het ongeval bent hersteld ontvang je een voorschot. De verzekeraar dient de tussentijds geleden en door haar erkende schade regelmatig te vergoeden. De betaalde voorschotten brengt de aansprakelijkheidsverzekeraar uiteindelijk in mindering op de totale schadevergoeding.

Stap 3: Schade berekenen

In deze fase brengen wij alle schadeposten in kaart. De gegevens over de al geleden en in de toekomst nog te lijden schade worden verzameld.

De totale schadeclaim wordt opgebouwd uit verschillende posten. Bij zowel materiële als immateriële schade (of een combinatie van beide), heb je recht op een schadevergoeding. Bij materiële schade kan je denken aan componenten als medische kosten, verlies arbeidsvermogen en hogere verzekeringspremies. Onder immateriële schade vallen de componenten smartengeld en shockschade.

Stap 4: Vaststellen schadevergoeding

Bij het vaststellen van een schadevergoeding gelden twee uitgangspunten:

1. De schadevergoeding moet passend zijn
2. Er wordt gestreefd je (zover mogelijk) terug te brengen naar de situatie voor het ongeluk

Om de schade vergoed te krijgen, moet je bewijzen dat:
1. Je de schade geleden hebt
2. De schade het gevolg is van het ongeluk.

Alle schadecomponenten worden opgenomen in een schadestaat. Wij overleggen met de aansprakelijkheidsverzekeraar over de hoogte van het schadebedrag. De schadevergoeding bestaat vaak uit een geldbedrag, maar kan in sommige gevallen ook een aanpassing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing in je huis of de inschakeling van een herstelcoach.

Stap 5: Afwikkeling schade

Zodra je medische eindtoestand wordt bereikt kan de schade worden afgewikkeld. Op dit moment ben je volledig hersteld of zijn de blijvende gevolgen van het ongeluk duidelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt je rechtstreeks de totale schadevergoeding (minus voorschotten).

De kosten van onze dienstverlening worden op de aansprakelijke verzekeraar verhaald. Onze diensten zijn dus kosteloos voor jou.

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen minuten vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselvergoeding.
Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor alle opgelopen letselschade.