Overige letselschade - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Overige letselschade

Letselschade opgelopen door een gebrekkig opstal, dier, gebrekkig product of sport & spel?
Benieuwd naar alle andere soorten van letselschade? Wij van Randstad Personenschade ze hier voor u uit.

Letselschade door een medische fout

Door een medische fout kan het gebeuren dat je schade lijdt. Deze letselschade kan je tijdelijk of levenslang hinderen. Bij een medische fout heb je dan ook recht op een schadevergoeding. Het ziekenhuis of de zorgverlener is hier vaak voor verzekerd. Natuurlijk moet je wel kunnen bewijzen dat de zorgverlener nalatig heeft gehandeld. Een juridisch specialist letselschade staat je hierin bij.

Het ziekenhuis of de zorgverlener bestempeld medische fouten vaak als complicatie. De scheidslijn tussen een complicatie en een medische fout is vaag en dun. Doordat het lastig is om dit te bewijzen en zelf uit te zoeken waar je recht op hebt, adviseren we je altijd om een specialist in te schakelen. Deze zal oordelen of het ziekenhuis of de zorgverlener aansprakelijk gesteld kan worden en zoekt uit welke schadeposten er zijn.

Medische fouten zijn er in diverse soorten, zoals bij onvoldoende voorlichting, verkeerd gestelde diagnose, fout in de uitvoering van de ingreep of fout tijdens de nazorg. LetselAdvies.nl behandelt geen letselschadezaken veroorzaakt door medische fouten.

Letselschade door een gebrekkig product

Het kan gebeuren dat je schade ondervindt van een product dat niet goed werkt. Je kunt daardoor letselschade oplopen. Wanneer een ondeugdelijk product je letsel geeft, dan is de fabrikant of producent hiervoor aansprakelijk. Je kan hiervoor een schadevergoeding claimen. Je moet dan wel aantonen dat het product niet voldeed aan de verwachtingen die je van het product mocht hebben.

Voorbeelden van onveilige producten:
● Bedorven etenswaren;
● Een voertuig met gebreken;
● Onveilig speelgoed;
● Een medicijn met nadelige bijwerkingen.

De aansprakelijkheid bij gebrekkige producten ligt bij de producent van het product. Onder ‘producenten’ vallen leveranciers van een grondstof, daadwerkelijke producenten, importeurs en tussenpersonen. Soms zijn er meerdere partijen aansprakelijk voor een gebrekkig product. Echter, slechts één van hen is hoofdelijk aansprakelijk. Je kan bij alle eerdergenoemde partijen terecht voor een schadevergoeding. Wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten moet onderling geregeld worden. De consument mag hier niet onder lijden.

LetselAdvies.nl staat je bij wanneer je letsel oploopt door een gebrekkig product. Wij stellen de producent aansprakelijk en gaan de strijd aan met diens verzekeraar. Ben je recentelijk of in de afgelopen 5 jaar het slachtoffer geweest van letselschade door een gebrekkig product?

Neem vandaag nog contact met ons op.

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen minuten vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselvergoeding.
Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor alle opgelopen letselschade.