Bedrijfsongeluk - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Een Bedrijfsongeluk gehad?

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Letselschade door een bedrijfsongeval

Ook arbeidsongelukken zorgen voor een hoop zaken met letselschade. Dit speelt vooral in de bouw en in de industrie, maar ook in andere sectoren waar met gevaarlijke materialen en machines wordt gewerkt. Een ongeluk op het werk heeft vaak ingrijpende gevolgen. Behalve dat je moet herstellen van het letsel zelf, weet je vaak ook niet zeker of je wel terug aan het werk kunt. Je bent mogelijk (tijdelijk of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Dit zijn situaties die geld kosten en schade opleveren. Je ontvangt minder inkomsten, maar maakt wel extra medische kosten.

Ben je op werk of tijdens werktijd slachtoffer geworden van een ongeval waarbij je gewond bent geraakt of schade hebt opgelopen? Dan heb je in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. De eerste stap naar een schadevergoeding is om de werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade. De werkgever is bij een bedrijfsongeluk aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt. Hij heeft een zorgplicht naar een ieder die bij de onderneming in dienst is. Wanneer er een ongeval plaatsvindt, zijn er blijkbaar onvoldoende maatregelen getroffen om aan deze plicht te voldoen.

In Nederland zijn de meeste werkgevers verzekerd voor een bedrijfsongeluk van een medewerker, maar dat hoeft niet altijd te betekenen dat de werkgever en diens verzekeraar willen meewerken. Bovendien kunnen de onderlinge verhoudingen in het verdere juridische traject onder druk komen te staan. Daarom is het belangrijk een gespecialiseerde partij in te schakelen. LetselAdvies.nl helpt je bij het verhalen van een rechtvaardige schadevergoeding na een bedrijfsongeluk.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen minuten vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselvergoeding.
Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor alle opgelopen letselschade.