Klachtenregeling - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Klachtenregeling

De procedure interne Letselschade klachtenregeling

Randstad Personenschade staat al haar klanten met raad en daad bij gedurende het gehele letselschade traject. Onze deskundigheid en jarenlange ervaring maakt het dat wij in staat zijn om jouw schade zo goed mogelijk te regelen. Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Toch loopt het soms anders. Dit vinden wij erg vervelend! Daarom vragen wij je om tijdig jouw klacht bij ons kenbaar te maken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Hieronder stellen wij je op de hoogte van onze interne klachtenregeling.

De procedure interne klachtenregeling:

  • Je mailt jouw klacht naar: klacht@letseladvies.nl.
  • Je vermeldt hierin in ieder geval: je naam en telefoonnummer, de jurist die jouw zaak in behandeling heeft en de reden van jouw klacht/ontevredenheid.
  • Binnen uiterlijk vijf werkdagen ontvang je een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen door één van onze medewerkers van de klachtenafdeling.
  • Gedurende de behandeling van het dossier kunnen wij je om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.
  • Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent jouw klacht, zal er telefonisch contact met je worden opgenomen om de klacht te bespreken.
  • Jouw klacht wordt binnen uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting van een antwoord voorzien.
  • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en).
  • Wij gaan in gesprek met jouw behandelaar over de klacht en de eventuele verbeterpunten.
  • Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in jouw zaak dan wel bemiddeling.
  • Mocht het vertrouwen niet kunnen worden hersteld, dan krijg je per direct een nieuwe behandelaar toegewezen. Uiteraard zal jouw zaak hierdoor geen onnodige vertraging oplopen.

Externe klachtenbehandeling

Wanneer je over een Nivre-expert een externe klacht wilt indienen, kan je via deze site lezen hoe je dit kunt doen.

Meld eenvoudig uw letselschade

We kunnen u binnen minuten vertellen of u mogelijk recht hebt op een letselvergoeding.
Wij geven u gratis advies en helpen u bij het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding voor alle opgelopen letselschade.