11 tips bij letselschade - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

11 tips bij letselschade

Leestijd: +/- 5 min.

 1. Leg de situatie vast op beeld

Om je verhaal krachtiger te maken bij de verzekering is het verstandig om direct of zo snel mogelijk na het ongeval de situatie te fotograferen. Dit helpt om de tegenpartij aansprakelijk te stellen.

 1. Verzamel de gegevens van getuigen

Om het verhaal nog krachtiger te maken en om met meer zekerheid te zeggen welke partij aansprakelijk is, is het aan te raden om de gegevens van getuigen te noteren indien deze aanwezig zijn.

 1. Laat je zo snel mogelijk medisch onderzoeken

Door meteen na het ongeval de huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp te bezoeken in het ziekenhuis, wordt er gelijk belangrijk bewijs vastgelegd. Je lichamelijke en psychische klachten worden op dat moment vastgelegd in je medisch dossier. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij kan nu niet meer beweren dat pas na het ongeval de klacht is ontstaan. Dit willen verzekeraars namelijk nog wel eens beweren als er een hoge schadevergoeding moet worden betaald. Door meteen een medisch dossier op te bouwen heb je bewijs dat dit gevolgen van het ongeval zijn. Daarmee toon je een causaal verband aan.

 1. Maak gebruik van een juridisch specialist

Het is aan te raden om de zaak zo spoedig mogelijk voor te leggen aan een letselschadebureau, zoals Randstad Personenschade. Hoe eerder je wordt bijgestaan door één van onze specialisten, hoe sneller de afhandeling zal lopen van het letselschadetraject. Onze diensten zijn voor jou kosteloos.

 1. Stel de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk

Het is belangrijk dat je niet te lang wacht met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij in verband met de verjaringstermijn. Per aangetekende brief stuur je de aansprakelijkheidstelling naar de tegenpartij. In deze brief schrijf je wat er is gebeurd, de schade die je hebt opgelopen, de in de toekomst verwachte kosten en de aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij. Hierna is het aan de tegenpartij om de aansprakelijkheid te erkennen.

 1. Houd de letselschadejurist goed op de hoogte

Wanneer de letselschadejurist goed op de hoogte wordt gehouden kan dit zorgen voor een snellere afhandeling van het traject. Hoe meer de jurist over de zaak weet, hoe gunstiger de zaak kan worden afgehandeld.

 1. Hou alle gemaakte onkosten en alle geleden schade bij

Wanneer de tegenpartij volledig aansprakelijk wordt gesteld, kan je alle gemaakte en nog te maken (on)kosten als gevolg van jouw letsel claimen bij de tegenpartij. Hoe groot of klein de kosten ook zijn, houdt ze allemaal bij! Het aantal dagen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum en ook hulp van kennissen en vrienden kan je opvoeren als schadepost. Ook grote kostenposten, zoals gemiste inkomsten doordat je gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt bent geraakt door het ongeval. Óf kleine kostenposten, zoals extra telefoonkosten. Het is wettelijk geregeld dat al je letselschade wordt vergoed, daarom is het van groot belang om alle kosten te noteren.

 1. Hou je dossier goed bij

Het is belangrijk om over zoveel mogelijk schriftelijke verklaringen te beschikken bij een letselschadezaak. Bewaar en noteer alles. Het is mogelijk dat belangrijke papieren later nog als bewijs kunnen dienen. Bewaar bonnetjes, afschriften en facturen van al je schadeposten. Bewaar ook alle e-mailberichten, brieven, correspondentie en notities. Bovendien is het ook handig om je arbeidscontract, salarisstroken, verwijsbrieven en het schadeformulier bij de hand te hebben. Last but not least: hou je medische vooruitgang of achteruitgang en je medische klachten bij. Kortom: zorg ervoor dat je een sterk letselschadedossier opbouwt.

 1. Pas op met het geven van jouw medische informatie aan de tegenpartij

De verzekeraar van de tegenpartij heeft andere belangen dan jou. Wanneer er sprake is van permanent letsel, moet de verzekeraar van de tegenpartij flink betalen. De verzekering van de tegenpartij wil nog wel eens informeren naar jouw medische voorgeschiedenis. Vragen die zij kunnen stellen zijn: had u de klachten niet al voor het ongeval? Bent u al eerder betrokken geweest bij een ander ongeval waar medische klachten door zijn ontstaan? Alle informatie kan in een letselschadetraject tegen je gebruikt worden. Daarom is het belangrijk om nooit zomaar jouw medische dossier of andere medische voorgeschiedenis naar de verzekeraar van de tegenpartij op te sturen.

 1. Vraag de tegenpartij om een voorschot

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend dient de aansprakelijke partij je een voorschot te geven van de schadevergoeding. Dit is wettelijk zo geregeld, omdat je vanaf het moment van het ongeval al kosten aan het maken bent. Je kunt door al deze kosten in een financiële nood raken voordat je de schadevergoeding krijgt. Daarom is de tegenpartij verplicht om je een voorschot uit te keren. Wanneer de verzekeraar van de tegenpartij dit niet doet, vraag er dan om. Het is wettelijk verplicht.

 1. Ga niet te snel akkoord met een voorstel en erken geen schuld

Erken nooit schriftelijk je schuld, ook al lijkt het duidelijk wie de schuldige is bij een ongeval. Vul op het schadeformulier niet in dat jij je aansprakelijkheid erkend of onderteken geen papieren waarin staat dat jij je aansprakelijkheid erkend. Accepteer ook nooit het eerste voorstel van de verzekeraar. Zeker niet als de medische eindtoestand nog niet bereikt is. Er kunnen namelijk nog grote kostenposten ontstaan in een later stadium. Snelle regelingen zijn haast nooit in jouw belang. Laat je dus niet intimideren en wees enigszins wantrouwig in de contacten met de verzekeraar van de tegenpartij. Zij zijn er namelijk niet om je te helpen maar om de verzekeraar geld te laten besparen.

Randstad Personenschade geeft je graag nog meer tips bij letselschade. Je kunt je zaak aan ons voorleggen in een gratis adviesgesprek. Wanneer het erop lijkt dat je een haalbare zaak hebt plannen we een afspraak in met één van onze specialisten. Dit kan zowel bij jou thuis als bij één van onze vestigingen.

Heb je vragen of zoek je juridisch advies? Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer: 088 808 78 78.

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.