Wie is aansprakelijk voor uw letselschade door Corona? - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Wie is aansprakelijk voor uw letselschade door Corona?

Wie besmet raakt met het coronavirus, vraagt zich mogelijk af of hiervoor iemand aansprakelijk kan worden gesteld. U bent immers buiten uw schuld ziek geworden, met mogelijk langdurig lijden, verzuim van werk en in het ergste geval een overlijden als gevolg. Dat lijkt toch te verhalen te zijn op een schuldige? Degene die u heeft besmet?

Aansprakelijkheid voor coronaletsel

Dat klinkt heel logisch. Toch ligt de realiteit ingewikkelder dan verwacht. Voor het toekennen van letselschade is het juridisch van belang dat iemand willens en wetens een onrechtmatige daad pleegt. Daarnaast is het zaak dat deze daad aan de aansprakelijke wordt toegerekend. Met andere woorden: is er sprake van schuld? Alleen wanneer aan die voorwaarden is voldaan, kan er sprake zijn van letselschade, óók bij coronaletsel.

Is er sprake van schuld bij coronabesmetting?

Onomstotelijk aantonen dat u willens en wetens bent besmet door een drager van het coronavirus, is heel ingewikkelde materie. Hiervoor moet de drager weten dat hij of zij besmet is met het virus en dit kan overdragen op een ander. Bovendien moet deze patiënt moedwillig het virus aan u hebben overgedragen. Wanneer een patiënt niet weet dat hij of zij het virus bij zich draagt, dan kan het diegene ook niet worden toegerekend. Daarnaast moet zonder enige twijfel vast te stellen zijn dat het virus van deze persoon afkomstig is.

Geen arts voor uw aandoening of ziekte?

Wanneer u voor uw behandeling van uw chronische aandoening of vanwege acute ziekteverschijnselen naar het ziekenhuis wilt, kan het zijn dat het u wordt afgeraden te komen. Het coronavirus legt een zware druk op de capaciteit van ziekenhuizen. Dat kan een juiste inschatting van uw toestand in de weg staan. Uw hartinfarct kan worden afgedaan als een pijntje van voorbijgaande aard. Een zware aanval van astma wordt niet zo serieus genomen als gewenst. Dat kan leiden tot ernstige schade en heeft mogelijk de dood tot gevolg. Zulke letselschade door een medische blunder kunt u verhalen op een aansprakelijke partij.

Meer advies en informatie

Denkt u dat u recht hebt op een letselschadevergoeding vanwege uw besmetting met het coronavirus? Neemt u dan contact op met ons via telefoon 088 808 78 78 of e-mail.

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.