1

Na een ongeval of medische fout dient u te bewijzen dat de wederpartij een fout heeft gemaakt en dat u daardoor letsel heeft opgelopen. Maak foto’s van de ongevallocatie en schrijf zoveel mogelijk de toedracht van een ongeval op.