Bij Randstad Personenschade werken kundige en ervaren letselschade experts die intern zijn opgeleid om te onderhandelen met verzekeraars over letselschadeclaims. Uiteraard zijn er kosten gemoeid met ons werk en toch voorzien we u van gratis juridisch advies en rechtshulp. Hoe kan dat? Als een ander aansprakelijk is voor uw schade, dan dient de aansprakelijke partij ook de kosten van uw rechtshulp te betalen. Dat betekent in de praktijk dat wij onze facturen rechtstreeks naar de verzekeraar kunnen sturen. U heeft hier geen omkijken naar. Dat geeft rust.

Nadat u zich bij ons heeft gemeld, wordt er een afspraak gemaakt met één van onze letselschade experts. Het gesprek vindt plaats op één van onze kantoren, of bij u thuis. Tijdens het gesprek maken we kennis met elkaar en worden de volgende zaken besproken:

  • De omstandigheden van het ongeval
  • Het letsel dat u heeft opgelopen
  • De beperkingen die u ervaart
  • De financiële schade die u oploopt

Vervolgens stelt de expert de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk. Ook wordt er verzocht om een deel van de schadevergoeding voor te schieten. Dat voorschot is bedoeld om financiële rust te creëren, totdat de schade kan worden geregeld.

Nadat er een voorschot is verstrekt, gaan we alle relevante informatie opvragen om uw schade in kaart te brengen en uw claim te onderbouwen. We stemmen dat natuurlijk met u af. Het is verstandig om te wachten met de financiële afwikkeling totdat de herstelfase is afgerond. Daarna onderhandelen we met de verzekeraar over een financiële eindregeling. Daarbij gaan we voor het maximale resultaat.

Het kan zijn dat uw belangenbehartiger onvoldoende kennis of ervaring heeft. Ook kan het dat hij of zij uw taal niet spreekt, of te weinig begrip heeft voor uw cultuur. Of het gaat om een belangenbehartiger die het te druk heeft en onvoldoende aandacht heeft voor uw zaak.

Bent u betrokken bij een lopende letselschaderegeling en ontevreden over uw huidige belangenbehartiger? Neemt u dan contact met ons op voor gratis juridisch advies.

Contact

Vertel je verhaal

Bel met één van onze juristen

088 808 78 78

Stuur een WhatsApp

06 390 08 604