Letselschade

Onder letselschade kunt u verstaan alle financiële nadelen die u ondervindt als gevolg van een ongeval. De meest voorkomende oorzaken van letselschade zijn verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, sportongevallen, dieren of een gebrekkig product.

Indien een ander schuld heeft aan het ongeval, heeft u op grond van de wet recht op een schadevergoeding. Zowel materiële als immateriële schade komt dan voor vergoeding in aanmerking. Indien er sprake is van overlijdensschade dan hebben sommige nabestaanden ook recht op schadevergoeding.

Voor een slachtoffer of nabestaande is het dikwijls moeilijk om de juiste weg te vinden naar de (rechtvaardige) schadevergoeding. RANDSTAD Personenschade B.V. helpt u om tussen de vele juridische regels en instanties uw schade vergoed te krijgen zodat u zich gedurende dit traject volledig kunt richten op uw herstel of verwerking van het verlies.

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert