Letselschade is ieder financieel nadeel als het gevolg van een ongeval door toedoen van een ander. Ook gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals pijn en verdriet, vallen onder letselschade. Daarvoor kennen we de schadepost smartengeld.

In Nederland wordt, in tegenstelling tot veel andere landen, letselschade meestal zonder tussenkomst van de rechter geregeld. Als partijen geen overeenstemming bereiken, kiezen zij meestal eerst voor een drie-gesprek of voor mediation. Pas als dat niet tot een oplossing leidt, in ongeveer 2 van de 100 zaken, wordt er geprocedeerd.

gezin

Gevolgen in het gezin

De gevolgen van letselschade kunnen hevig en ernstig zijn. Vaak kunnen slachtoffers landurig niet meer functioneren zoals ze gewend waren. Normale dagelijkse taken en bezigheden, zoals werk, hobbies en sport kunnen niet meer. Het is lastig om dat goed op te vangen, zonder in een sociaal isolement te raken.

Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor diens naasten is het heftig. Als de thuissituatie is ontwricht levert dat spanning op. En de overige gezinsleden moeten meer taken zelf doen, maar kunnen ze dat ook? En wie is beschikbaar voor hulp, als er problemen optreden?

Randstad Letseladvies

Dan is het fijn dat u wordt bijgestaan door een specialist. Een letselschade expert die de knelpunten snel signaleert en voor een oplossing zorgt. Dat zorgt ervoor dat de stabiliteit in uw gezin weer terugkeert, dat u zich op uw herstel kunt concentreren en dat u snel beschikt over een schadevergoeding.