Letselschade is ieder financieel nadeel als gevolg van een ongeval door toedoen van een ander. Ook nadelige gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals pijn en verdriet. Voor letselschade kennen we de schadepost smartengeld.

In Nederland wordt, in tegenstelling tot veel andere landen, letselschade meestal zonder tussenkomst van de rechter geregeld. Als partijen geen overeenstemming bereiken, kiezen zij meestal eerst voor een drie-gesprek of voor mediation. Pas als dat niet tot een oplossing leidt, in ongeveer 2 van de 100 zaken, wordt er geprocedeerd.


Gevolgen van letselschade

De gevolgen van letselschade kunnen ernstig zijn. Vaak kunnen slachtoffers langdurig niet meer functioneren zoals ze gewend waren. Zij kunnen normale dagelijkse taken en bezigheden, zoals werk, hobby’s en sport niet meer uitvoeren. Het is lastig om dat goed op te vangen, zonder in een sociaal isolement te geraken.

Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor diens naasten is het heftig. Als de thuissituatie is ontwricht levert dat spanning op. De overige gezinsleden moeten meer taken op zich nemen. Kunnen ze dat ook? Wie is er beschikbaar voor hulp als er problemen optreden?

Contact

Vertel je verhaal

Bel met één van onze juristen

088 808 78 78

Stuur een WhatsApp

06 390 08 604