Ouderen claimen meer schade bij verkeersongeluk

Hoe ouder de verzekeringnemer, hoe meer schade hij heeft bij een verkeersongeluk. Dat lijkt op te maken uit een analyse van verzekeringsrisico’s door de jaren heen, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Schade-uitkering Uit de analyse blijkt dat mensen afhankelijk van hun leeftijd meer of minder […]

Afgehandelde schade zaak

Geachte heer E. Emre Ik wil u uit tevredenheid bedanken voor de door u voor mij afgehandelde schade zaak. Het was mij een genoegen om u te leren kennen en om met u samen te werken. Ik ben van mening dat de dienst die u levert zeer nodig is binnen onze gemeenschap van nu en[…..]