Utrecht, R. Kilic

Mevr.fikrie
Ik wil u hartelijk bedanken voor u inzet. Ik ben echt u dankbaar.
Met vriendelijke groeten,
R. Kilic te Utrecht