Bem clausule? Kind of minderjarige jongere met letselschade! - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Bem clausule? Kind of minderjarige jongere met letselschade!

Een bankrekening met een BEM-clausule is een geblokkeerde bankrekening op naam van een kind jonger dan 18 jaar. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind kan alleen met toestemming van de kantonrechter geld hiervan opnemen. De BEM-clausule eindigt automatisch als het kind 18 jaar oud wordt. Het kind wordt dan eigenaar van het geld.

Wilt u een bankrekening met BEM-clausule openen of juist opheffen? Of wilt u geld ervan opnemen? Lees hoe u om toestemming kunt vragen bij de kantonrechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.

Wanneer een bankrekening met BEM-clausule?
Er zijn situaties, waarbij u een bankrekening met BEM-clausule wilt openen voor uw kind. Bijvoorbeeld als iemand geld wil geven aan uw kind. Deze persoon kan eisen dat u het geld vastzet op een bankrekening met een BEM-clausule. Soms bent u verplicht om een bankrekening met een BEM-clausule te openen. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar anders geen schadevergoeding voor uw kind zal uitkeren.

Wat betekent een BEM-clausule voor uw belasting en financiën?
Als er geld komt op de bankrekening met een BEM-clausule, kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en financiën.

Een bankrekening met BEM-clausule openen
U kunt aan uw bank vragen of u bepaalde documenten nodig heeft voor uw aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

een vaststellingsovereenkomst bij een schadevergoeding voor uw kind
een verklaring van erfrecht en testament als uw kind een erfenis krijgt
een uitspraak waarin de rechter stelt dat een BEM-clausule verplicht is
een ander document waaruit blijkt dat de kantonrechter toestemming geeft voor een BEM-clausule, als u (nog) geen uitspraak van de rechter kunt overleggen. Lees hieronder hoe u bij de kantonrechter hierom kunt vragen.

Toestemming vragen aan de kantonrechter
U kunt alleen als wettelijk vertegenwoordiger van het kind om een machtiging vragen. De wettelijk vertegenwoordiger is meestal de ouder of voogd met gezag over het kind.

In een brief om toestemming vragen
Stel een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter op met:

uitleg waarom de BEM-clausule nodig is
uw volledige naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer
de naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer van de andere wettelijk vertegenwoordiger, als deze er is.
de volledige naam van uw kind en zijn geboortedatum, adres en telefoonnummer
Wilt u de BEM-clausule laten plaatsen op een bestaande bankrekening? Stuurt u dan een recent rekeningafschrift mee, met tenaamstelling, datum en saldo.

De brief ondertekenen
Zet onder aan de brief de datum en uw handtekening. Als er ook een andere wettelijk vertegenwoordiger is, moet deze de brief ook ondertekenen.

De brief versturen
Stuur de brief naar de rechtbank (afdeling kanton) die uw woonplaats in zijn werkgebied heeft. Heeft uw kind ook een andere wettelijk vertegenwoordiger, met een andere woonplaats? Dan is de woonplaats van degene bij wie het kind verblijft, bepalend voor de rechtbank.

Beslissing van de rechter
De rechter behandelt uw verzoek. Gaat de rechter akkoord? Dan kunt u met zijn machtiging (ook wel BEM-verklaring genoemd) bij de bank een rekening met BEM-clausule aanvragen.

 

Lees: Minderjarig: Letselschade bij kinderen

Doorn: rechtspraak.nl

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.