Directrice van BT Begeleiding - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Directrice van BT Begeleiding

BT Begeleiding:
lk ben s. Temel,directrice van BT Begeleiding. lk heb mijn eigen kantoor in de zorgverlening. Wij verlenen verschillende functies: individuele Begeleiding,persoonlijke verzorging,huishoudelijke hulp. Ook voeren wij transculturele psychosociale therapie uit.
Injanuari 2014 heb ik een ongeluk gehad en hier heb ik letsel opgelopen. Na vele verschillende gesprekken, adviezen en therapieen ben ik 11maanden bezig geweest met deze procedure. Het duurde mij veel te lang en het kostte mij enorm veel tijd. lk wilde dit versnellen en een ‘Second Opinion’! lk kwam terecht bij Letselschade Advies E. Emre. Binnen twee maanden is alles voor mij geregeld, overgenomen en in orde gemaakt. lk raad Letselschade Advies E. Emre bij ieder ander aan, die dit ook graag zo voorspoedig mogelijk met een goede oplossingopgelost wil hebben!Ze zijn snel, effectief en doelgericht aan de slag gegaan met een super resultaat bij alle verplichte procedures. Ze werken professioneel en hebben ook meerdere interne en externe contacten.
Bij deze toon ik mijn zeer grote dank voor Letselschade Advies.
imza
BT Begeleiding
S. Temel, Haarlem
lezen van pdf

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.