fbpx

Directrice van BT Begeleiding

BT Begeleiding: lk ben s. Temel,directrice van BT Begeleiding. lk heb mijn eigen kantoor in de zorgverlening. Wij verlenen verschillende functies: individuele Begeleiding,persoonlijke verzorging,huishoudelijke hulp. Ook voeren wij transculturele psychosociale therapie uit. Injanuari 2014 heb ik een ongeluk gehad en…