Diversiteit in bedrijf - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Diversiteit in bedrijf

In de huidige arbeidsmarkt hebben we iedereen hard nodig. Ook mensen met een andere culturele achtergrond, een arbeidsbeperking of een hogere leeftijd. De Sociaal Economische Raad (SER) ondersteunt met ‘Diversiteit in bedrijf’ organisaties en professionals bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat.

De SER-website Diversiteit in Bedrijf richt zich op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. De missie daarbij is een arbeidsmarkt creëren die verschillen waardeert én optimaal benut. Aan de site is een kennisplatform verbonden en kun je lezen over succesvol uitgevoerde projecten. Ook is er het Charter Diversiteit, dat door een groeiend aantal bedrijven wordt ondertekend. Een van die ondertekenaars is Inter-focus, dat intercultureel maatwerk levert in arbeids- en letselschade dossiers. De Rotterdamse onderneming werd afgelopen maand bezocht door het ministerie van SZW. In een interview zegt directeur Ethem Emre dat bedrijven na een slechte ervaring vaak voordoordelen hebben over niet-westerse Nederlanders. “Maar dat mag niet stigmatiserend worden voor de hele gemeenschap.” Volgens Emre leven we steeds meer geïsoleerd op eilandjes. “Door de deuren te openen voor meer culturele diversiteit kunnen we de betrokkenheid vergroten.” Bekijk hier het interview dat SMZ met Ethem Emre had.

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.