Recht op vergoedingen bij letselschade - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Recht op vergoedingen bij letselschade

Wanneer je betrokken raakt bij een ongeluk, op de weg of bijvoorbeeld op de werkvloer, kan dit grote gevolgen hebben.
In veel gevallen gaat een ongeluk gepaard met letselschade. Letselschade loopt uiteen van een paar schrammen, tot een serieuze breuk of nog erger; (gedeeltelijke) invaliditeit. Het leidt er mogelijk toe dat je (tijdelijk) niet meer kunt werken, of in het ergste geval dat je niet langer zelfstandig thuis kunt wonen. Veel mensen die letselschade oplopen weten hierbij niet precies wat hun rechten zijn. Wanneer kun je bijvoorbeeld aanspraak maken op een schadevergoeding? Hoe zit het met de kosten die gemaakt moeten worden om een operatie te ondergaan of een behandeltraject bij een fysiotherapeut te volgen? Zeker bij een lichte vorm van letselschade kijkt men hier nauwelijks naar. Dat is zonde!

Slachtoffers hebben bij letselschade vaak recht op schadevergoedingen
Iemand die betrokken raakt bij een ongeval en daarbij letselschade oploopt heeft in veel gevallen het recht op een schadevergoeding. De hoogte van deze schadevergoeding is van verschillende factoren afhankelijk. Denk aan je eigen rol bij het ongeval, de ernst van het letsel en de gevolgen die het letsel heeft op je dagelijks leven. Het maakt hierbij niet uit of het om letsel gaat opgelopen bij een verkeersongeluk in je eigen tijd, of om letsel wat veroorzaakt is als gevolg van een bedrijfsongeval. Individuen en organisaties hebben zich normaliter verzekerd tegen dergelijke schade, waardoor het aan de verzekeraar van zo’n partij is om de schadevergoeding te bekostigen.

Professionele hulp bij het verhalen van letselschade op veroorzaker
Om er als slachtoffer niet alleen voor te staan na het oplopen van letselschade is het verstandig hulp van een professional in te schakelen. Een letselschadejurist kan meer vertellen over de rechten die je in dit geval hebt. De ervaring en deskundigheid van dergelijke juristen maakt dat je zelf niet hoeft na te denken over de te volgen stappen om de schade te kunnen verhalen op de veroorzaker van het letsel. Wanneer je in je recht staat, betaal je niets voor de hulp van een letselschadejurist. Deze jurist zal de gemaakte kosten verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij.

Verschillende vormen van letselschade
Overigens is het goed te benoemen dat letselschade verschillende vormen kent. Het gaat niet alleen om een schram of gebroken been. Denk bijvoorbeeld ook aan shockschade, in het ergste geval overlijdensschade en affectieschade. Een jurist vertelt je meer over de exacte verschillen tussen deze vormen van letselschade.

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.