Samen aan tafel - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Samen aan tafel

Interview met Ethem Emre – Directeur bij Randstad Personenschade

Nederland staat voor grote uitdagingen en de samenleving blijft continu veranderen. Ik mis in Verzekeringsland nog de urgentie om beleid, produkten en dienstverlening daarop aan te passen. Daarom roep ik op tot een dialoog.

Verleden en heden
De oprichting van Randstad Personenschade dateert alweer van 2009. Vooral bij niet-westerse slachtoffers zag ik in de letselschaderegeling veel onbegrip over en weer. Aan de ene kant ben ik er ontzettend trots op dat wij met veel energie en enthousiasme een succesvolle speler in letselschaderegelingsmarkt hebben neergezet, met een specifieke doelgroep. Aan de andere kant lijkt het soms of de tijd 15 jaar heeft stilgestaan. Nog steeds lopen zaken vast in onbegrip en wantrouwen. Recente artikelen van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (“Nederland is wakker geschud”, “Inclusie op de werkvloer”, “Polarisatie en Verbinding”) bevestigen mijn ervaringen. Diversiteit zie ik, ook in het bank- en verzekeringswezen, als een voorwaarde voor duurzaam samenleven en -werken.

Ontwikkelingen
Het Nivre heeft recent de workshop “Interculturele communicatie” ontwikkeld als module van de Leergang Personenschade Licht Letsel. Een goede eerste stap in de richting van meer wederzijds begrip. Randstad Personenschade is daarvoor als deskundige van het eerste uur nog niet benaderd. Voor een verdere verdieping van dit onderwerp delen wij graag de inzichten die wij de afgelopen 15 jaar in de praktijk hebben opgedaan.

Ik kijk ook kritisch naar ontwikkelingen bij “licht letselschade”, waarbij de focus ligt op digitalisering en standaardisering. Prima om letselprocessen te vereenvoudigen, maar niet wanneer het daarmee voor minder autonome personen juist moeilijker wordt. 25% van de inwoners van Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ook passend worden geholpen?

Dialoog aan tafel
Aan tafel tijdens een maaltijd worden over de hele wereld de dingen van de dag besproken. In een ontspannen omgeving staat men open voor nieuwe inzichten.

Ik nodig alle betrokkenen uit het veld dus van harte uit voor een dialoog met mij aan tafel over een kleurrijke en inclusieve verzekeringswereld. Dat willen wij toch uiteindelijk allemaal, besluit de heer Emre.

Verder praten? Stuur mij een email: e.emre@letseladvies.nl

https://www.schadecarriere.nl/interviews/samen-aan-tafel/6152

 

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.