Wat is een OVI? - Advies bij letselschade nodig? Kosteloos en vrijblijvend Juridische Hulp!

Mobile Menu

Wat is een OVI?

Ongevallen-inzittenden verzekering (OIV)

WAT IS EEN ONGEVALLEN INZITTENDEN VERZEKERING (OIV)?
Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvullende autoverzekering die dekking biedt bij letselschade.

De ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) biedt geen dekking voor de daadwerkelijk geleden schade, maar keert een vast bedrag uit. Dit is het grote verschil ten opzichte van de schade-inzittendenverzekering (SVI). De schade wordt alleen uitgekeerd als de bestuurder en/of de passagier(s) als gevolg van het ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt.

Het uitgekeerde schadebedrag verschilt per verzekering en varieert.

Wat is het verschil tussen een OIV en SVI?

Meld jouw letselschade direct.

Heb je schade opgelopen en wilt u smartengeld eisen, dan is het melden de eerste stap. Lees op deze pagina hoe wij je kunnen helpen bij letselschade.